HemFrågor & SvarGemensamma utrymmenDokumentBilderHistoriaArkitektenNyheterKontaktLogga in
Frågor & Svar
Bra att veta om föreningen

(Informationen nedan uppdaterad: 2024-05-09)
             
Föreningen?
Föreningen är en "äkta förening".
Med äkta förening avses att minst 60% av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med bostadslägenheterna.

Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning sköts av SBC.


Organisationsnummer?
702000-4482

Boendeform?
Bostadsrättsförening = ekonomisk förening.  Medlemsstyrd och förvaltad av boende medlemmar. Föreningen är momsregistrerad (uthyrningslokalerna).

När bildades Föreningen?
Den bildades 1946.

Adress till föreningen:
Brf Eken nr 19 BV
Etsarvägen 1
121 43 Johanneshov
www.eken19.net

Fakturaadress:

Brf Eken nr 19
SBCID 101
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

E-postadress för fakturor
mejlfaktura@sbc.seHur många lägenheter finns det?
Det finns 50 lägenheter, alla upplåts med bostadsrätt.

Lokaler?
Inom fastigheten finns 3 lokaler i markplanet och 2 i källarplanet som upplåts med hyresrätt. Lokalerna på markplan ligger längs med Etsarvägen och Gullmarsvägen.

Lägenhetsfördelning?
Drygt 70% av lägenheterna är på 1RoK.
Övriga är som regel 2RoK men några få större lägenheter finns som resultat av sammanslagningar.

Hemsida?
www.eken19.net

Fastighetens byggår - färdigställande år?
1946

Fastighetens värdeår?
1946

Godkänns juridisk person som köpare?
Nej.

Förråd?
Ett vindsförråd finns till varje lägenhet men det finns ingen garanti för ett källarförråd. Hör med bostadsrättsinnehavaren ni köpt av för att veta vad denna haft.

Uppvärmning?
Fjärrvärme (Ingår i avgiften).

Vatten?
Kallt och varmt vatten ingår i avgiften.

El?
Varje lägenhet har egen mätare. Samtliga lägenheter har 3-fas och jordfelsbrytare.
Elstigarna i huset byttes ut våren 2010. Individuella avtal tecknas med leverantör.

Gas?
Nej. Gasen kopplades bort 2014.

Eldstad?
De större 2:orna har öppen spis.

Bredband och Kabel TV?            

Månadsavgiften har ett obligatoriskt tillägg för bredband och kabel-TV. 
Vi byter leverantör den första juli. Mer information om detta senare.
Det blir snabbare OCH billigare.
          
Brandvarnare?
År 2020 försågs samtliga lägenheter med nya brandvarnare med ett 10-års batteri.
Vissa strategiska miljöer utom lägenheterna har också försetts med varnare.
           

Fastighetens låssystem?
Låssystemet är spärrat, det innebär att nya nycklar och låscylindrar till lägenheterna måste beställas genom styrelsen.  

Förvaltning?
1. Ekonomisk förvaltning: SBC
2. Teknisk förvaltning: SBC

Vart skickas medlemskapsansökan/överlåtelseavtal?
Laddas upp på SBCs mäklarwebb. Kontakta kundtjanst@sbc.se för mer info.

Vart skickas panthandlingar? 
Panthandlingar handläggs av SBC och skickas därför till dem. Se www.sbc.se för aktuell adress.

Exempel på gemensamma anläggningar o. dyl. som ingår i månadsavgiften?
1. Tvättstuga och torkrum
2. Bastu
3. Gemensamhetslokal
4. Sopnedkast för hushållssopor            
5. Cykelrum 
6. Vindsförråd 
7. Gym 
8. Trappstädning

Parkering?
Gatuparkering på stadens mark, så kallad "Boendeparkering" enligt regler, kostnad och avtal med Stockholm Stad, se mer: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/Betalning/
Vintertid parkeringsförbud på olika gator 1 dag i veckan. Etsarvägen har förbud på måndagar.

Stambyte?
En stamrenovering (re-lining) utfördes 2005 enligt dakki-metoden, www.dakki.se

Det innebär att avloppsrören rengörs och beläggs invändigt under kamerabevakning med elastisk massa av härdplast.

Både varm- och kall-vattenrören är av koppar.


Utfört underhåll och reparationer?
- Termostater och radiatorventiler utbytta 2023
- Renovering av fasaden 2022
- Renovering av fönster 2001 - 2022
- OVK besiktning genomförd 2021-2022
- Renovering av rökkanaler 2021-2002
-
Renoveringen av gymmet år 2020
- Renovering av en hyreslokal elektriker) 2022
- Renovering av en hyreslokal i samband med ny hyresgäst (bilskola) 2018
- Renovering av en hyreslokal i samband med ny hyresgäst (arkitektbyrå) 2017 
- Balkongdörrar våning 1-6 renoverades 2014
- Sopsuganläggning ansluten till sopnedkasten installerades 2014
- Elstigarna byttes och nya mätartavlor för 3-fas med jordfelsbrytare installerades
    i samtliga lägenheter 2010 
- Energideklaration utförd 2019
- Stamrenovering utförd enligt Dakki-metoden 2005.
- Nytt tak 2001, avskrivning på det nya taket är 50 år 
- Fasaden och balkongerna renoverades år 1990

Planerade renoveringar:
Under 2024 kommer undercentralen för vår värmeförsörjning att bytas ut.

Avgiftshöjning?
Senaste höjningen 2024-06-01..  

Mäklarbild?
Kontakta alltid Förvaltaren SBC angående:
1. Lägenhetens andelstal
2. Lägenhetens yta
3. Överlåtelsehandlingar - in- och utträdeshandlingar.
4. Registrerad ägare till lägenheten
5. Åtaganden mot föreningen - avgifter mm
6. Panter
7. Förmögenhetsvärde

Ut- och inflyttning?
Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem - respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen. Endast sökande som har för avsikt att bosätta sig i lägenheten kommer att godkännas.

OBS! Vid renovering/ombyggnad var vänlig kontakta styrelsen innan arbetet påbörjas.
(Gäller allt avseende planlösning, ventilation, värme, vatten, el etc.)

Godkänner föreningen andrahandsuthyrning?
Andrahandsuthyrning godkännes om skäl föreligger, max 1 år i taget och ansökan sker via blankett från styrelsen. Totalt max 2 års uthyrning godkännes om godkända skäl för uthyrning finns. Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning enligt gällande stadgar.

Blankett för ansökan finns att hämta på SBCs portal där alla medlemmar kan logga in med Bank-ID. Kontakta annars SBC eller styrelsen för hjälp.

Kreditupplysning?
Kreditupplysning tas i samband med medlemsansökan.

Överlåtelseavgift?
Ja, 2,5% av basbeloppet. Betalas av köparen.

Pantsättningsavgift?
Ja, 1% av basbeloppet per administration. Betalas av pantsättaren.

Har ni kontaktuppgifter till kontaktpersonen i föreningen?
Ni kan kontakta styrelsen på styrelsen@eken19.net 
Uppdaterat 2024-05-09
Utskriftsvänlig sida
www.eken19.net
Provided by Webforum