HemFrågor & SvarGemensamma utrymmenDokumentBilderHistoriaArkitektenNyheterKontaktLogga in
Frågor & Svar
Bra att veta om föreningen

(Informationen nedan uppdaterad: 2022-01-14
             
Föreningen?
Föreningen är en "äkta förening".
Med äkta förening avses att minst 60% av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med bostadslägenheterna.

Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning sköts av SBC.

Organisationsnummer?
702000-4482

Boendeform?
Bostadsrättsförening = ekonomisk förening.  Medlemsstyrd och förvaltad av boende medlemmar. Föreningen är momsregistrerad (uthyrningslokalerna).

När bildades Föreningen?
Den bildades 1946.

Adress till föreningen:
Brf Eken nr 19 BV
Etsarvägen 1
121 43 Johanneshov
www.eken19.net

Hur många lägenheter finns det?
Det finns 50 lägenheter, alla upplåts med bostadsrätt.

Lokaler?
Inom fastigheten finns 3 lokaler i markplanet och 2 i källarplanet som upplåts med hyresrätt. Lokalerna på markplan ligger längs med Etsarvägen och Gullmarsvägen.

Lägenhetsfördelning?
Drygt 70% av lägenheterna är på 1RoK.
Övriga är som regel 2RoK men några få större lägenheter finns som resultat av sammanslagningar.

Hemsida?
www.eken19.net

Fastighetens byggår - färdigställande år?
1946

Fastighetens värdeår?
1946

Godkänns juridisk person som köpare?
Nej.

Förråd?
Ett vindsförråd finns till varje lägenhet men det finns ingen garanti för ett källarförråd. Källarförråd kan nyttjas i mån av ledigt och behöver inte anmälas till styrelsen. Hör med bostadsrättsinnehavaren ni köpt av för att veta vad denna haft.

Uppvärmning?
Fjärrvärme (Ingår i avgiften).

Vatten?
Kallt och varmt vatten ingår i avgiften.

El?
Varje lägenhet har egen mätare. Samtliga lägenheter har 3-fas och jordfelsbrytare.
Elstigarna i huset byttes ut våren 2010. Individuella avtal tecknas med leverantör.

Gas?
Nej. Gasen kopplades bort 2014.

Eldstad?
De större 2:orna har öppen spis.

Kabel TV?            

I den obligatoriska avgiften på 125 kr/månaden ingår ett basutbud med ungefär 16 kanaler via IP-TV. Telenor levererar kanalerna och tillhandahåller den box som krävs. Om ni har frågor kring kanaler, utrustning, driftstörningar mm kontakta Telenors kundtjänst på 020-222 222 

 

             

Bredband?
I den obligatoriska avgiften på 125 kr/månaden ingår bredband och IP-Tv från Telenor med hastigheten 250/250 Mbit. Vid frågor ring Telenors kundtjänst 020-222 222.
          
Brandvarnare?
År 2020 försågs samtliga lägenheter med nya brandvarnare med ett 10-års batteri.
Vissa strategiska miljöer utom lägenheterna har också försetts med varnare.
           

Fastighetens låssystem?
Låssystemet är spärrat, det innebär att nya nycklar och låscylindrar till lägenheterna måste beställas av fastighetsskötare SBC. Kontakta styrelsen eller SBC för hjälp. 

Förvaltning?
1. Ekonomisk förvaltning: SBC
2. Teknisk förvaltning: SBC

Vart skickas medlemskapsansökan/överlåtelseavtal?
Laddas upp på SBCs mäklarwebb. Kontakta kundtjanst@sbc.se för mer info.

Vart skickas panthandlingar? 
Panthandlingar handläggs av SBC och skickas därför till dem. Se www.sbc.se för aktuell adress.

Exempel på gemensamma anläggningar o. dyl. som ingår i månadsavgiften?
1. Tvättstuga och torkrum
2. Bastu
3. Gemensamhetslokal
4. Sopnedkast för hushållssopor            
5. Cykelrum 
6. Vindsförråd 
7. Gym 
8. Trappstädning

Parkering?
Gatuparkering på stadens mark, så kallad "Boendeparkering" enligt regler, kostnad och avtal med Stockholm Stad, se mer: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/Betalning/
Vintertid parkeringsförbud på olika gator 1 dag i veckan kl 8-16.

Stambyte?
En stamrenovering (re-lining) utfördes 2005 enligt dakki-metoden, www.dakki.se

Det innebär att avloppsrören rengörs och beläggs invändigt under kamerabevakning med elastisk massa av härdplast.

Både varm- och kall-vattenrören är av koppar.


Utfört underhåll och reparationer?
- Renovering av fasaden 2022
- Renovering av fönster 2001 - 2022
- Renovering av rökkanaler 2021-2002
-
Renoveringen av gymmet år 2020
- Renovering av en hyreslokal i samband med ny hyresgäst (bilskola) 2018
- Renovering av en hyreslokal i samband med ny hyresgäst (arkitektbyrå) 2017 
- Balkongdörrar våning 1-6 renoverades 2014
- Sopsuganläggning ansluten till sopnedkasten installerades 2014
- Elstigarna byttes och nya mätartavlor för 3-fas med jordfelsbrytare installerades
    i samtliga lägenheter 2010 
- Energideklaration utförd 2019
- Stamrenovering utförd enligt Dakki-metoden 2005.
- Nytt tak 2001, avskrivning på det nya taket är 50 år 
- Fasaden och balkongerna renoverades år 1990

Planerade renoveringar:
Under 2022 kommer en fasadrenovering, balkongrenovering och fönsterrenovering genomföras som ett samlat projekt. Även våra rökgångar är under renovering och en OVK-besiktning med diverse åtgärder håller på att avslutas. 

Avgiftshöjning?
Senaste höjningen 2022-01-01.  

Mäklarbild?
Kontakta alltid Förvaltaren SBC angående:
1. Lägenhetens andelstal
2. Lägenhetens yta
3. Överlåtelsehandlingar - in- och utträdeshandlingar.
4. Registrerad ägare till lägenheten
5. Åtaganden mot föreningen - avgifter mm
6. Panter
7. Förmögenhetsvärde

Ut- och inflyttning?
Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem - respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen. Endast sökande som har för avsikt att bosätta sig i lägenheten kommer att godkännas.

Godkänner föreningen andrahandsuthyrning?
Andrahandsuthyrning godkännes om skäl föreligger, max 1 år i taget och ansökan sker via blankett från styrelsen. Totalt max 2 års uthyrning godkännes om godkända skäl för uthyrning finns. Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning enligt gällande stadgar.

Blankett för ansökan finns att hämta på SBCs portal där alla medlemmar kan logga in med Bank-ID. Kontakta annars SBC eller styrelsen för hjälp.


Kreditupplysning?
Kreditupplysning tas i samband med medlemsansökan.

Överlåtelseavgift?
Ja, 2,5% av basbeloppet. Betalas av köparen.

Pantsättningsavgift?
Ja, 1% av basbeloppet per administration. Betalas av pantsättaren.

Har ni kontaktuppgifter till kontaktpersonen i föreningen?
Ni kan kontakta styrelsen på styrelsen@eken19.net 

Uppdaterat 2022-06-03
Utskriftsvänlig sida
www.eken19.net
Provided by Webforum